top of page

Nedir?

Herhangi bir kriz ya da afet anında söz konusu organizasyonun varoluş sebebi olan iş süreçlerini kısmen veya tamamen aksatacak, durduracak yerel, çevresel iş kazası ve global risk ve krizlerde işin  sürekliliğini   ya da en az kesinti ile  devamını sağlayacak yönetim planlarının hazırlanarak uygulanmasını sağlayavak danışmanlık hizmeti

Ne yapıyoruz?

"Kriz anında hiçbir şeyin veya kimsenin arkasına saklanma. Nasılsa seni bulacaktır." Der Bear Bryant

Risk, kötü bir şey olabileceği bilgisidir, kriz ise kötü bir şey olduğunda ortaya çıkar. Dolayısıyla Risk öngörü kriz ise mücadele edebilme yönetimidir. Riski bir şey yapmayarak “kabul”edebilirsiniz. Ancak krizi “birşey” yapmayarak geçiştiremezsiniz.

İş sürekliliğini sağlamak için kriz  gerçekleşmeden önce krizi yaratabilecek  olası riskleri belirlenmesi, organizasyonun dayanıklılığının ve yönetimin yetkinliği belirlenmesi önem taşır. Krizler kaçınılan değil en az etkilenerek çıkılan ancak fırsatlarda sunan birer süreç  olarak algılandığında fırsat ve riskler uçurum kenarında zirveye  yürünen patikaya dönüşür. Danışmanlığımız bu patikayı güvenle geçerek zirve yürüyüşünü gerçekleştirirken aşağıdaki kazanımları sağlayacak  hizmetleri kapsar.

• Kuruluşun stratejik ve iş hedeflerine ulaşma olasılığını arttırılması

• Kuruluşun tüm seviyelerinde yüksek bir hesap verebilirlik kültürünün teşvik edilmesi

• Risksiz bir süreç olmamasının daha iyi anlaşılması yoluyla daha etkili kararlar alınması

• Kuruluşun zamanında, eksiksiz ve istenilen hizmeti sunmasının ve performans hedeflerini verimli ve uygun maliyetlerle rekabet edebilir şekilde karşılaması

• Kuruluşun temel varlıkları olan insan, mülk ve itibarın korunması


Bunu yaparken karşılaşılabilecek risklerin sonucunda yaşanan krizleri yönetmek için süreçleri PESTLE  (Politik, Ekonomik, Sosyal, Çevresel, Teknolojik , Hukuksal) çerçevede değerlendirip yedi adımlı bir kriz yönetim sistemi ile çözüm oluşturuyoruz.

İlgili Blog Yazıları

bottom of page