top of page

Nedir?

İşletmenizin tüm fonksiyonlarını içine alan bütüncül ve kapsayıcı maliyet, miktar ve zaman temelli sürdürülebilir, etkin bir danışmanlık hizmeti

Ne yapıyoruz?

İşletmeler kapasite artışı, üretim hız gibi verimlilik konularına öncelik verirken bunun sürekliliğini yada seçilen hedefin etkinliğini gözden kaçırılabilir. Bu nedenle Hendrith Vanlon Smith Jr.  "Verimli bir işe sahip olmak önemlidir. Ancak etkili bir işe sahip olmak da bir o kadar önemlidir. Verimlilik ve etkililik ayrılmaz bir ikili olmalıdır.”  derken işlerin doğru yapılmasını değil doğru işlerin etkin ve sürekli yapılmasını vurgular. Bunları sağlamak için aşağıdaki konularda hizmet sağlamaktayız.


• İşletmede “Verimlilik Projesi” başlatmak için  mevcut durumu, alınacak önlem ve aksiyonları, ulaşılabilecek hedefleri içeren değer ve süreç haritalaması yapılması

• “Porter’in Jenerik ve Güç modeli” ile iş analizi yapılması

• Stratejik hedefleri belirlemek için pazarda maliyet ve performans avantajı sağlayacak  hizmet ve ürün bazlı karşılaştırmalı yönetim sistemlerinin kurulması

• "Yalın" uygulamalar ile kayıpların azaltılması üretim hızı ve kapasitesinin arttırılması

• DMAIC ve 6 Sigma metotları ile operasyonel organizasyonun performansının arttırılması ve süreçlerin basitleştirilerek sürdürülebilir ve geliştirilebilir hale getirilmesi

• "5S" ile sürdürülebilir tertip düzen sağlanarak görsel ve yerleşimsel mükemmelliğe ulaşılması  

• "Kaizen, "FMEA", "3A" gibi metotlar ve bunları destekleyecek "Hikaye Anlatım" larının katkıları ile iyileştirme ve verimlilik çalışmaları yapılması 

• Maliyet merkezlerinde verimlik sağlamak için işgücü, kalitesizlik, enerji, depolama ve sevkiyat, bakım ve servis vb fonsiyonlarda aksiyon planları hazırlanması, hayat geçirilemesi ve takip edilmesini sağlayacak sistemlerin kurulması

• "Kritik Performans Göstergeleri- KPI" ile performansların izlenmesi

• Süre, Değer, Miktar bazlı gerçek zamanlı  Dijital Verimlilik ve performans takip sistemleri kurulması ve Sürekli Süreç İyileştirmelerinin sağlanması


İlgili Blog Yazıları

bottom of page