top of page

Nano ürünler ve İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı

Nedir?

Pazarda rekabet gücünüzü  ve teknolojik farklılığınızı önde gelen nano üreticisi Nanashel'in  inovatif ve teknolojik Nano ürünlerini kullanımınıza sunmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda Teknolojik danışmalık verilmesi hizmeti vermek

Ne yapıyoruz?

“İnovasyon, değişimi bir tehdit olarak değil, bir fırsat olarak görme yeteneğidir.” Steve Jobs

Mevcut ürün veya hizmetin  mevcut ve ileride oluşacak pazar ve müşteri  ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde  bir öncekine oranla değiştirmek ve geliştirilmesi için İnovasyon Yönetiminin oluşturulması

•Inovasyon Kültürünün oluşturulması ve Yönetimi için eğitim vermek, destek sağlamak inovasyon Yönetimi organizasyonu oluşturmak

•4P İnovasyon Süreç yönetimi

•Pazarda büyüme ve farklılaşmayı sağlayacak kullanıcı ve proses dostu yeni teknoloji çözümlerinin sunulması

•Teknoloji çözümleri sağlayacak şirket dışı işbirlikleri oluşmasını sağlamak

•Ansolf Büyüme matriksi ile önceliklerin belirlenmesiİlgili Blog Yazıları

bottom of page