top of page
Clipboard01.jpg

 Hikaye anlatımlarımız

Sphere on Spiral Stairs

 İşyerinde küçük değişimler ile büyük hedefleri başarabilirken gözden kaçan küçük değişiklikler de öngörülmeyen büyük bedeller yaratabilir.

Küçük değişiklikler nasıl büyük değişimlere yol açar?

Bir kelebek kanadının çarpması ne kadar güçlü bir etki yaratabilir?

Bir alışkanlığı değiştirmek 18 ila 254 gün sürüyor onun kalıcı hale gelmesi için ise 66 güne daha ihtiyaç var. 

Ayrıca ekibinizin de buna hazırlanması ve mevcut paradigmalardan kurtulması gerekiyor.

Bu değişim yolculuğunda desteğe hazırız.

Etik, davranışlarımızı düzenleyen ilkeler veya standartlar topluluğu olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenmek ve doğru olanı yapmaktır.

İşyerinde etik davranışları nasıl içselleştirebilir, ihmal, ayrımcılık ve mobbing ile nasıl mücadele edilir?

Belirsizlik gerek kişisel gerekse iş hayatında tedirginlik yaratan bir olumsuz durum olarak algılanır.

Belirsizliği algılama biçimini değiştirir onu nasıl fırsata çevirerek motive edici bir güç haline getirebilir miyiz?

bottom of page