top of page

ROI Yatırım Yazılımı ile Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Nedir?

 Süreçlerin, hız, performans, kalite ve rekabet sağlayabilecek şekilde sürdürülebilir etkin ve verimli bir dijital platforma dönüştürülmesi. Operasyonel maliyetlerin ve kullanılan yatırım bedelinin PPROI yazılımı ile her bir ürün başına geri dönüşünün gerçek zamanlı hesaplanması ve daha güvenli stratejik kararlar verilmesinin sağlanması.

Ne yapıyoruz?

“Dijital dönüşümün alternatifi yok. Vizyoner şirketler kendileri için yeni stratejik seçenekler oluşturacaklar, uyum sağlamayanlar ise başarısız olacak." der Jeff Bezos. 

Bir şirkette dönüşüm zordur hele dijital dönüşüm çok daha zordur ve dikkatli yönetilmeli hedefler ve beklentiler gerçekçi olmalıdır. O nedenle işletmenizde Dijital dönüşümünüzü sağlayacak özenle seçilmiş aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz.


• Dijitalleşme projesinin bir parçası olan "Kritik İş Süreçlerinin" öncelikli olarak belirlenmesi ve bunlara uygun çözümlerin sunulması

• Mevcut durum analizi ile işletmenin dijitalleşme seviyesinin belirlenmesi ve  pazarın beklentilerini karşılayacak stratejinin hazırlanması

• Şirketin ihtiyacı olan yeterli büyüklük, hız ve çeşitlilikteki veriyi sağlayacak sistemin belirlenmesi

• Gerçek zamanlı süre, miktar, değer, bilgi bazlı "Dijital Üretim Yönetim Sistemi" kurulması

• Kurumu  "Çevik-Agile" bir şirket olarak konumlayacak  ve faaliyetlerine uyumlu kendisine yeterli bir ERP sistemi kurulması

• Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi ile  tüm iş akışının, operasyonel güvenlik, takip, depolama, taşıma aşamalarında nesneleri tekil ve otomatik olarak tanımlanmaya yönelik bir sistem kurulması

• İşletmenin stratejisi ve kullanılan ERP, CRM sistemleri ile uyumlu pazar ihtiyaçlarına cevap verebilecek Endüstri 4.0 çözümleri sunmak

• Tekrarlanan, değer yaratmayan ve bir çalışan tarafından yapılması zorunlu olmayan bilgi işleme kapsamındaki süreçleri belirleyerek bunlara RPA Robotik Süreç Otomasyonu ile çözümler oluşturmak

İlgili Blog Yazıları

bottom of page